نِت بوک زین شین خانم

دفترچه یادداشت مجازی یک خانم

نِت بوک زین شین خانم

دفترچه یادداشت مجازی یک خانم

بسم الله و ما توفیقی الا بالله

ما هیچ الهی همه تو

اینجا جایی است که افکاری که گاه و بیگاه به مغزم هجوم میاورند و تا جایی ننویسم خلاص نمیشم نوشته میشه

بایگانی
آخرین مطالب